Trắng

Mã số: BMD 001

xem chi tiết

Hồng

Mã số: BMD 002

xem chi tiết

Xanh ngọc

Mã số: BMD 003

xem chi tiết

Tím

Mã số: BMD 004

xem chi tiết